Test Photo

Tolken is een complex proces dat hoge eisen stelt aan de taalkundige, cognitieve en technische vaardigheden van de tolk.

Tolken

Twee leden van deze website bieden tolkdiensten, u vindt ze hieronder. Onderin de rechter kolom vindt u informatie over tolken.

Tolk & specialisatie

PC Translations
Juridisch tolken
Maris van der Laak
Gerechtstolk (SIGV diploma)

Tolken

Tolken gebeurt onvertraagd in aanwezigheid van de doelgroep. Er zijn verschillende vormen:

Simultaan tolken

Bij simultaan tolken zet de tolk de boodschap uit de brontekst zo snel mogelijk om in de doeltekst, waarbij de brontaalspreker zonder onderbreking doorspreekt. De simultaantolk zit in een geluiddichte cabine. Hij hoort de boodschap via een koptelefoon en spreekt in een microfoon. De doeltaal-luisteraars horen de vertolking door koptelefoons.

Consecutief tolken

Bij consecutief tolken spreekt de tolk nadat de brontaalspreker is uitgesproken. De boodschap wordt in stukjes verdeeld en de tolk zit of staat naast de brontaalspreker. Tijdens het spreken luistert de tolk en maakt hij aantekeningen, wanneer de spreker pauzeert geeft de tolk het hele tekstgedeelte in een keer in de doeltaal weer. Het komt voor dat een document tijdens het consecutief tolken a prima vista vertaald moet worden. Dan leest de tolk het document hardop voor in de brontaal, alsof het geschreven was in de doeltaal. Dit gebeurt meestal bij medisch of juridisch werk.

Fluistertolken

Bij fluistertolken zit of staat de tolk naast een kleine groep doeltaalsprekers waarbij hij fluisterend simultaan tolkt. Voor deze werkwijze is geen apparatuur nodig. Fluistertolken worden ingezet wanneer de meerderheid van de groep de brontaal spreekt, met uitzondering van een klein aantal mensen (idealiter niet meer dan 3 personen).

Schakeltolken

Schakeltolken worden ingezet wanneer er meerdere doeltalen zijn. Een tolk die de brontaal spreekt vertolkt de boodschap in een taal die door iedere tolk gesproken wordt. Vervolgens zetten zij de boodschap om in hun doeltaal. Bijvoorbeeld, een boodschap in het Russisch wordt voor een groep vertalers vertolkt in het Engels, die het vervolgens vertolken in het Arabisch, Frans en Japans.

Verbindingstolken

Een verbindingstolk is een tussenpersoon tussen mensen die elkaars taal niet spreken. Hij geeft kort weer wat er gezegd is tegen één, tussen twee of tussen een groot aantal mensen. Dit kan na een korte toespraak zijn, consecutief, zin-voor-zin, of gefluisterd (fluistertolken); behalve voor het maken van notities is hiervoor geen apparatuur nodig.

Soorten tolken

Tolken gebeurt onvertraagd in aanwezigheid van de doelgroep. Er zijn verschillende soorten tolken:

  • Conferentietolken
  • Juridische en gerechtstolken
  • Focusgroep (marketing) tolken
  • Begeleidingstolken
  • Tolken in de publieke sector
  • Medische tolken
  • Mediatolken
  • Gebarentolken

Bij gerechtstolken is het ontoelaatbaar om iets weg te laten uit de brontekst, onafhankelijk van hoe vlug de bron spreekt, omdat accuraatheid zowel essentieel als verplicht is. Het wijzigen van een enkel woord kan al misleidend zijn. Tijdens een langdurig proces werkt soms een team van twee of meer tolken samen, waarbij de ene tolkt en de andere controleert.

Spreken op een bijeenkomst waarbij getolkt wordt

Als u moet spreken op een bijeenkomst waarbij getolkt wordt, dan kunt u het beste iets langzamer spreken dan u gewend bent en kort pauzeren aan het eind van elke alinea.

Apparatuur nodig voor tolken

Als u een bijeenkomst of congres organiseert waarbij een tolk nodig is, dan kunt u de apparatuur die u nodig heeft huren van een gespecialiseerde leverancier. U kunt het beste met uw tolk overleggen over wat u nodig heeft.