Test Photo

Professionele redactie voegt iets toe aan uw werk.

Of u nu in de commerciële of academische sector werkt, het loont de moeite om een ervaren native speaker in te schakelen om uw tekst te redigeren voor hij gepubliceerd wordt.

REDIGEREN

Veel leden van deze website bieden redactiediensten aan. U vindt ze op onderstaande lijst. Rechts vindt u een korte samenvatting van de verschillende vormen van redigeren.

Redacteurs & specialisaties

Billy Nolan
Architectuur, bouw, stedenbouwkundig ontwerp en planning, landschapsontwerp, interieurontwerp, productontwerp
Peggy van Schaik, PC Translations
Financiën, handel, recht, ontwikkelingswerk
Lisa Dacosta, LiDa Language Services
Public relations, marketing, IT, telecom, management, beleid, academische publicaties, kunst, cultuur, mode
Kumar Jamdagni, Language Matters
ICT, onderwijs, wetenschap, sociologie, economie
Carla Bakkum, Back2Back Language Services
Financieel, bedrijfscommunicatie
Mike Gould, Michael Gould Associates BV
Beleidsdocumenten, (jaar)verslagen, tijdschriften en brochures
Cathy Scott, Brief Encounters
Reclame, journalistiek

Vormen van redigeren

Er zijn verschillende vormen van redigeren:

Schrijfbegeleiding

Hierbij wordt de auteur van een document (of een klant) geholpen om een document te ontwikkelen tot een eindproduct. Het document doorloopt doorgaans een aantal conceptversies. Schrijfbegeleiding houdt o.a. in:

 • Suggesties doen aangaande inhoud, organisatie en presentatie
 • Herschrijven, schrijven en onderzoeken
 • Onderwerpen voorstellen of informatie over onderwerpen verschaffen
 • Proeflezen
 • Reviseren

Substantieel redigeren

Dit wordt ook wel stilistisch en structureel redigeren genoemd. Hieronder valt bijvoorbeeld het herstructureren van de tekst waardoor de volgorde waarin de informatie gepresenteerd wordt verbetert - opnieuw indelen van alinea's, paragrafen, of hoofdstukken. Een ander voorbeeld is herschrijven van delen van de tekst om de leesbaarheid te vergroten en om het woordgebruik en de zinsstructuur toe te snijden op de doelgroep.
Dit houdt bijvoorbeeld in:

 • Controleren of ideeën helder zijn geformuleerd
 • Controleren en corrigeren van stijl, woordgebruik, interpunctie en grammatica

Vragen of onduidelijkheden worden meestal tegelijk met het geredigeerde document aan de auteur voorgelegd.

Copy-editing

Corrigeren met behoud van de betekenis en toon van de originele tekst. De klant heeft daar vaak vaste afspraken over, meestal in de vorm van een handboek of schriftelijke afspraken over de huisstijl. Ook kan verwezen worden naar een specifiek handboek of een specifieke stijl. Taken die hieronder vallen zijn onder andere:

 • Corrigeren van spelling, grammatica, interpunctie, zinsbouw en woordgebruik
 • Controleren van het accurate en consequente gebruik van terminologie
 • Doorlezen op duidelijkheid en samenhang - met de doelgroep in gedachten
 • Mogelijke fouten of inconsistenties kortsluiten met de auteur
 • Controleren of literatuurverwijzingen, figuren etc. overeenkomen met de verwijzingen in de tekst hiernaar

Proeflezen

Dit is het vergelijken van het laatste stadium van de tekst met het voorgaande stadium, waarbij discrepanties in de tekst gemarkeerd worden. Controleren op problemen in de paginaopmaak, lay-out, afwijkingen in kleur of lettertype valt hier ook onder. Proeflezen kan ook inhouden:

 • Het controleren van de drukproef aan de hand van de specificaties voor zetwerk
 • Corrigeren of aankaarten van fouten of inconsistenties die de redacteur of schrijver mogelijk over het hoofd hebben gezien
 • Doorlezen op typografische fouten of samenhang

Reviseren

Een globale controle op fouten en weglatingen. Dit volgt vaak op een vertaling.