Information technology

* IT
* Applied computing

IT specialisten

Kumar Jamdagni, Language Matters
Redigeren & proeflezen
Applied computing.
Lisa Dacosta, LiDa
Vertalen van Nederlands naar Engels, redigeren en correctie van Engelse teksten
Informatietechnologie.